VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

Positief en effectief meedenken in oplossingen:
'onze mission statement'.

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden

Een onafhankelijk, deskundig en ervaren advocaten- en mediatonkantoor te Den Haag (met eigen gratis parkeerterrein) voor particulieren, ondernemers, ondernemingen en (overheids)instellingen, met specialisaties en diverse varia-rechtsgebieden. Het kantoor is nationaal en internationaal werkzaam, mede met behulp van een eigen mondiaal netwerk van externe advocaten, deskundigen en IE-gemachtigden.

Advisering, (juridische) begeleiding en (rechts)bijstand bij procesvoering zijn kerntaken tezamen met mediation als alternatieve geschillenoplossing.

Redelijke tarieven op uurbasis (zonder algemene kostenopslag) of in voorkomende gevallen op maat gesneden vaste prijsafspraken, vaste maandabonnementen. Ook worden werkzaamheden/diensten verricht op ‘pro deo’ basis / door de staat gefinancierde rechtshulp, waartoe wordt samengewerkt op basis van ‘HIGH TRUST’ met de Raad voor Rechtsbijstand.

SPECIAAL AANBOD:

Vast tarief in mediationzaken
Voor een mediationzaak van max. 3 mediationbijeenkom-
sten (elk 2 uur), het ouderschapsplan, het convenant en
de gemeenschappelijke echtscheidingsprocedure met op-
name ouderschapsplan & convenant in de echtscheidings-
uitspraak, bedraagt ons vast tarief:  € 2.500,00, excl.
6% kantoorkosten en BTW, resp. € 1.250,00, excl. 6%
kantoorkosten en BTW , indien een van de partijen door
de overheid gefinancierde rechtshulp verkrijgt en een toe-
voegingsvergoeding wordt verkregen.

Laatste nieuwsbericht (zie verder ons BLOG)

  • Vrijdag, 9 september 2016: Dag van de Scheiding
  • Op vrijdag, 9 september 2016 kunt u ook bij ons advocaten | mediationkantoor te Den Haag, aangesloten bij de vFAS, in een vrijblijvend gratis half uur-gesprek kennis maken met een vFAS advocaat | mediator en informatie krijgen over scheiden en de fin