Van den Bout Advocaten Den Haag | Familierechtadvocaten, Mediators en IE-gemachtigden

van den bout advocaten logo

website ontwerp: 01-ict

advocatuur en mediation

Juridische diensten / Werkzaamheden

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden is een onafhankelijk, ervaren advocaten- en mediationkantoor te Den Haag voor particulieren en ondernemingen, gevestigd te Den Haag, werkzaam op nationale en internationale werkterreinen. Het kantoor functioneert ook als IE-gemachtigde, nationaal, internationaal en communautair (EU), mede via een eigen mondiaal netwerk van externe advocaten en IE-gemachtigden.

Het kantoor streeft naar persoonlijke, informele dienstverlening en hanteert redelijke tarieven, in voorkomende gevallen op maat gesneden tegen vaste prijsafspraken. Ook worden diensten verricht op 'pro deo' basis / door de staat gefinancierde rechtshulp, waartoe op basis van 'High Trust' wordt samengewerkt met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor diverse ondernemingen werkt het kantoor als huisadvocaat tegen (maand)abonne- ment prijsafspraken.

Het 1e consult (half uur) is gratis.

Kerntaken van het kantoor zijn
 • (algemeen): advisering, contracten, (juridische) begeleiding en procesvoering
 • (specialisatie): mediation/bemiddeling (NMI & vFAS) als alternatieve geschillenoplossing, m.n. op de terreinen familierecht, arbeidsrecht en intellectuele eigendom.
 • (specialisatie): familierecht, arbeidsrecht, mediation en intellectueel eigendom.


Overzicht werkterreinen/specialisaties:
 • personenrecht, familierecht, andere samenlevingsrelaties
 • (echt)scheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging andere samenlevingsrelaties met/zonder samenlevingscontract;
 • ouderschapsplan
 • alimentatie: kinderalimentatie, partneralimentatie: vaststelling & wijziging
 • gezag, omgang, informatie, communicatie
 • adoptie
 • verdeling algehele en beperkte gemeenschap, partnergemeenschap afwikkeling / verdeling na einde andere samenlevingsrelaties met of zonder samenlevingscontract
 • wettelijk erfrecht en testamentair erfrecht, afwikkeling erfenis
 • arbeidsrecht, arbeidscontract, re-integratie, ontslag, ontslag op staande voet, ontbinding + vaststellingsovereenkomst, ontbindingsvergoeding, kantonrechterformule, ontslagvergunning UWV, kennelijk onredelijk ontslag + nieuwe berekening schadevergoeding
 • arbeidsvoorwaarden, ondernemingsraad
 • sociale (werknemers)verzekeringen
 • ambtenarenrecht, nieuwe formule beëindigingvergoeding
 • kwekersrecht, merkrecht, tekeningen- & modellenrecht, handelsnaam, auteursrecht, software, ICT
 • samenwerkingscontracten, licentiecontracten, royaltycontracten
 • agrarisch recht
 • IE-gemachtigden (wereldwijd): depot, registratie, beheer, bewaking, licenties, incasso, royalty's & royaltybeheer onderneming,
 • contracten, verzekeringen, aansprakelijkheid bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht
 • overeenkomsten, onrechtmatige daad, schadevergoeding, letselschade
 • procederen