VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden is een onafhankelijk, deskundig en ervaren advocaten- en (register)mediationkantoor te Den Haag voor particulieren, ondernemingen en (overheids)instellingen.

Het kantoor is gevestigd te Den Haag (met gratis eigen parkeerterrein), werkzaam op nationale en internationale werkterreinen en is mede gespecialiseerd op het terrein van mediation / bemiddeling als alternatieve geschillenoplossing met betrekking tot (echt) scheiding, alimentatie, verdeling, overig familierecht en arbeidsrecht. Het kantoor functioneert ook als IE-gemachtigde, nationaal, internationaal en Europees, mede via een eigen mondiaal netwerk van externe advocaten en IE-gemachtigden.

Er wordt gestreefd naar persoonlijke, informele dienstverlening met hantering van redelijke tarieven, geregeld in voorkomende gevallen op maat gesneden tegen vaste prijsafspraken.

Ook worden diensten verricht op ‘pro deo’ basis / door de staat gefinancierde rechtshulp, waartoe op basis van ‘High Trust’ wordt samengewerkt met de Raad voor Rechtsbijstand.

Het 1e consult (max. half uur) is gratis.

Kerntaken van het kantoor zijn:

  • advisering, (juridische) begeleiding, contracten, incasso, beslagrecht en procesvoering
  • mediation / bemiddeling (MfN & vFAS) als alternatieve geschillenoplossing, m.n. op de terreinen personen- & familierecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendom
  • familierecht, jeugdrecht, bijzonder curatorschap, erfrecht
  • arbeidsrecht – ontslag – sociale (werknemers)verzekeringen – sociaal zekerheidsrecht
  • intellectueel eigendom: merkrecht – modellenrecht – kwekersrecht – auteursrecht – handelsnaamrecht

Lidmaatschappen:                                                                                                                      Orde van Advocaten  #  Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)  # Mediatorsfederatie Nederland (MfN)  # Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP)  #   Vereniging van Familie- & Jeugdrecht