VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

Positief en effectief meedenken in oplossingen:
'onze mission statement'.

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden

Het kantoor is een onafhankelijk, deskundig en ervaren advocaten- en (register) mediatonkantoor te Voorburg – Leidschendam, regio Den Haag,  aan het Oosteinde 237 voor particulieren, ondernemers, ondernemingen en (overheids)instellingen, met zowel specialisaties alsook diverse varia-rechtsgebieden. De werkzaamheden worden verricht nationaal, Europees resp. internationaal, waar nodig of gewenst met behulp van een eigen mondiaal netwerk van externe advocaten, deskundigen en IE-gemachtigden.

Advisering, (juridische) begeleiding en (rechts)bijstand bij procesvoering op de gespecialiseerde en op de varia juridische werkterreinen zijn kerntaken van het kantoor, tezamen met mediation als alternatieve geschillenoplossing.

Redelijke tarieven op uurbasis (zonder algemene kostenopslag)  of in voorkomende gevallen op maat gesneden vaste prijsafspraken, vaste maandabonnementen.

Ook worden werkzaamheden/diensten verricht op ‘pro deo’ basis / door de staat gefinancierde rechtshulp, in het kader waarder waarvan wordt samengewerkt op basis van ‘HIGH TRUST’ met de Raad voor Rechtsbijstand.

In mediationzaken en in andere zaken, die zich daarvoor lenen, kan in voorkomende gevallen onder voorwaarden ook rechtsbijstand worden verleend tegen een vooraf af te spreken vaste prijs (fixed price/fee).

Speciale vaste tarieven worden ook gehanteerd voor deponering, inschrijving, begeleiding en bewaking  van kwekersrechten, merkrechten en modelrechten, alsmede in incasso- zaken.

Laatste nieuwsbericht (zie verder ons BLOG)

  • Wijziging fiscale aftrek partneralimentatie 2020
  • Fiscale aftrek partneralimentatie 2020 Ingaande 2020 wordt ingevolge de nieuwe belastingregels de fiscale aftrek partneralimentatie gewijzigd doordat die fiscale aftrek partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75 daalt naar het maximal