VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

27 / 08 / 2020

Op vrijdag 11-09-2020 wordt weer de jaarlijkse Dag van de Scheiding georganiseerd. Omdat steeds meer (echt)scheidingen plaatsvinden was dit destijds voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) aanleiding om jaarlijks een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van des-kundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’, met als uit-eindelijk doel: het verbeteren van het proces rondom (echt)scheidingen, opdat steeds meer (ex-) partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan, ook in verband met de eventuele kinderen.

Ook ons bij de VFAS aangesloten kantoor Van den Bout advocaten| registermediators  verleent daaraan medewerking. In een vrijblijvend gratis half uur–gesprek kunt u dan kennis maken met een vFAS advocaat | registermediator en informatie krijgen over scheiden en de financiële, fiscale en overige gevolgen ervan, uiteraard ook met betrekking tot de kinderen, indien van toepassing. Aan de orde kunnen dan komen belangrijke onderwerpen zoals o.m. het convenant, de partneralimentatie en de duur ervan, het ouderschapsplan, het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf, de (verdeling van de) zorg- en contactregeling en de kinderalimentatie, enz.

Zie verder ook de vFAS website: www.verder-online.nl