VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

7 / 03 / 2017

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer, wat ook voor de (echt)scheidingspraktijk grote gevolgen heeft. Vóór 1 juli 2017 moet actie worden ondernomen om het nodige te regelen met betrekking tot de afschaffing van het pensioen in eigen beheer, zoals o.m. wat er moet worden gedaan met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken, het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioen-brief,  het evt. anders regelen van extern verzekerd pensioen, etc. In elk geval moet er worden gekozen uit de volgende drie mogelijkheden: 1: Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.     2: Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting. 3: Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Nu het regelen ervan nog maar tot 1 juli 2017 is te realiseren, is tijdig overleg geboden met natuurlijk uw accountant of andere fiscaal adviseur. Maar ook is het van belang hieromtrent overleg te plegen met uw advocaat in verband met het scheidingsrecht. Volgens de nieuwe regels heeft de DGA immers toestemming nodig van de (voormalig) partner voor aanpassing van het pensioen in eigen beheer en inzicht welke eisen daarvoor gelden. Maar ook moet aan de orde komen welke rechten de (ex)partner nog heeft na afkoop of afstempeling, alsook wat een juiste vergoeding is voor het verlies van een mogelijk vereveningspensioen, een ingegaan pensioen of een afgekocht pensioen? Van belang is mede om te weten welke gevolgen de wijzigingen meebrengen in het huwelijksvermogensrecht met betrekking tot de vergoedingsaanspraken, alsook in hoeverre de afkoop of afstempeling of juist de voortzetting van de opgebouwde rechten van invloed is op alimentatie? Enz., enz.

Heeft u vragen of verder informatie nodig? Maak gebruik van onze kennis en ervaring, ook procesrechtelijk en m.b.t. second opinions.

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat – registermediator (MfN # vFAS)