VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

12 / 10 / 2015

Hoge Raad 09-10-2015: vaststellen kinderalimentatie ivm het kindgebonden budget.
M.i.v. 01-01-2015 is in werking getreden de Wet Hervorming Kindregelingen. Hierdoor zijn veel Kindregelingen vervallen, w.o. de fiscale aftrek kinderalimentatie, de zgn. alleenstaande ouderkorting, etc. In de loop van 2015 zijn onder invloed hiervan geregeld kinderalimentaties vastgesteld, waarbij het zgn. kindgebonden budget (KGB), incl. de daartoe behorende zgn. alleenstaande ouderkop (AOK) in mindering is gebracht op de behoefte van het betrokken kind, waardoor zelfs in voorkomende gevallen geen kinderalimentatie behoefde te worden betaald door de kinderalimentatieplichtige ouder.
N.a.v. “prejudiciële vragen” van het Hof Den Haag hierover besliste de Hoge Raad op 09-10-2015 echter, dat dit onjuist is en dat het KGB, m.i.v. de AOK, moet worden bijgeteld bij het eigen inkomen en dus bij de draagkracht van de ouder die het KGB/de AOK ontvangt.
Dit kan dan tot gevolg hebben dat vele vóór 09-10-2015 vastgestelde kinderbijdragen opnieuw berekend en vastgesteld moeten worden, terwijl dan ook moet worden beoordeeld of en in hoeverre partneralimentatie moet worden gewijzigd.
Wilt u weten wat voor u de gevolgen van deze uitspraak van de Hoge Raad kunnen zijn, neem dan contact op met mr. T. van den Bout, familierechtadvocaat & scheidingsmediator (vFAS – MfN), ook gespecialiseerd in (kinder- & partner)alimentatiekwesties.
zie: ECLI:NL:HR:2015:3011 —> tekst uitspraak Hoge Raad
zie ook: www.verder-online.nl