VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

23 / 12 / 2015

In 2009 werd het voor ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en meer. Echter, nog vaak zijn er onduidelijkheden over … more

6 / 12 / 2015

Jaarlijks stelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast van de verhoging van de kinderalimentatie en van de partneralimentatie. Voor 2016 bedraagt die verhoging 1,3% ingaande 01-01-2016. Deze automatische verhoging geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of de alimentatie  door de … more

12 / 10 / 2015

Hoge Raad 09-10-2015: vaststellen kinderalimentatie ivm het kindgebonden budget. M.i.v. 01-01-2015 is in werking getreden de Wet Hervorming Kindregelingen. Hierdoor zijn veel Kindregelingen vervallen, w.o. de fiscale aftrek kinderalimentatie, de zgn. alleenstaande ouderkorting, etc. In de loop van 2015 zijn … more

8 / 10 / 2014

Vanaf vandaag hebben wij een nieuwe website. Hierdoor proberen wij onze klanten beter te bedienen.