VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden is een onafhankelijk, deskundig en ervaren advocaten- en (register)mediationkantoor voor particulieren, ondernemingen en (overheids)instellingen, gevestigd te Voorburg-Leidschendam, Oosteinde 237, centraal gelegen in de regio Den Haag, Voorburg-Leidschendam, Leidschenveen, Ypenburg, Rijswijk, Delft en Wassenaar.

Het kantoor is werkzaam op nationale en internationale werkterreinen, gespecialiseerd in personen- & familierecht, (echt)scheidingsrecht, alimentatierecht, huwelijksvermogens-recht, erfrecht, arbeidsrecht en Intellectueel Eigendom. Ook is het kantoor gespecialiseerd op het terrein van mediation / bemiddeling als alternatieve geschillenoplossing op de gebieden (echt)scheiding, alimentatie, verdeling, huwelijksvermogensrecht, overig familierecht en arbeidsrecht. Verder is het kantoor gespecialiseerd werkzaam in vooral de Intellectueel Eigendom terreinen: kwekersrecht, merkrecht – modellenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Als Intellectueel Eigendom-gemachtigde wordt, nationaal, internationaal en Europees (EU), mede via een eigen mondiaal netwerk van externe advocaten en IE-gemachtigden, bijstand verleend voor depots, inschrijvingen, begeleiding, contracten, oppositie- en inbreukprocedures inzake kwekersrecht, merkrecht en modellenrecht.

Er wordt gestreefd naar persoonlijke, informele dienstverlening met hantering van redelijke tarieven, geregeld in voorkomende gevallen op maat gesneden tegen vaste prijsafspraken.

Ook worden diensten verricht op ‘pro deo’ basis / door de staat gefinancierde rechtshulp, waartoe op basis van ‘High Trust’ wordt samengewerkt met de Raad voor Rechtsbijstand.

Het 1e consult (max. half uur) is gratis.

Kerntaken van het kantoor zijn:

  • advisering, (juridische) begeleiding, contracten, incasso, beslagrecht en procesvoering
  • mediation / bemiddeling (MfN & vFAS) als alternatieve geschillenoplossing, m.n. op de terreinen personen- & familierecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendom
  • familierecht, jeugdrecht, bijzonder curatorschap, erfrecht
  • arbeidsrecht – ontslag – sociale (werknemers)verzekeringen – sociaal zekerheidsrecht
  • intellectueel eigendom: merkrecht – modellenrecht – kwekersrecht – auteursrecht – handelsnaamrecht

Lidmaatschappen:                                                                                                                      Orde van Advocaten  #  Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)  # Mediatorsfederatie Nederland (MfN)  # Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP)  #   Vereniging van Familie- & Jeugdrecht (FJR)