VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden, gevestigd te Voorburg-Leidschendam, Oosteinde 237, regio Den Haag, is een maatschap, die mede een beroepsvennootschap omvat. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, behalve indien en voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht geeft op een uitkering.

T          +31 (0) 70 335 10 13
F          +31 (0) 70 335 10 36
E          [email protected]
I           www.vandenboutadvocaten.nl
KvK     273 691 94 0000

Rabobankrekening no. 1101.28.230 t.n.v. VAN DEN BOUT advocaten, Den Haag
IBAN no. NL70 RABO 0110 1282 30
BIC RABONL2U
BTW no. NL8170.45.880B01

ABN AMRO bankrekening no. 46.29.76.041 t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden ‘VAN DEN BOUT advocaten, Den Haag

Volg ons nieuws op ons weblog en op: LinkedIn, Twitter