VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

Geschillencommissie Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen advocaten en omgekeerd van advocaten tegen cliënten. Dit betreft zaken, waarin advocaten juridische werkzaamheden, diensten hebben verleend aan cliënten. Een eventuele schadevergoeding mag niet hoger zijn dan €10.000,-.

De maatschap ‘Van den Bout advocaten’ is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Op de dienstverlening van de maatschap is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?
Klachten uitsluitend van tuchtrechtelijke aard worden niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
Dit kan wanneer u met de advocaat, waar u een klacht over heeft, schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Meer informatie krijgt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten of via de website www.alleadvocaten.nl.

Zie verder ook: www.degeschillencommissie.nl