VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

22 / 01 / 2017

Initiatiefwetsvoorstel  15.11.2016 D66 &VVD: Koppeling ouderlijk gezag voor de ongehuwde of niet-geregistreerde vader of duomoeder aan de officiële erkenning van het kind.                                                                                                    

D66 en VVD hebben op 15-11-2016 bij de Tweede Kamer van de Staten-Generaal  een initiatiefwetsvoorstel ingediend met als doel dat ook ongehuwde vaders en duomoeders, net als gehuwde vaders en duomoeders, door  erkenning, automatisch het ouderlijk gezag over hun kind dienen te krijgen. Wordt dit wetsvoorstel t.z.t. van kracht, dan verdwijnt het verschil met gehuwde of geregistreerde vaders en duomoeders met betrekking tot het ouderlijk gezag doordat momenteel officiële erkenning van het kind niet automatisch leidt tot (ouderlijk) gezag over het kind voor de ongehuwde of niet-geregistreerde vader of duomoeder. Dat moet nu nog apart worden geregeld en daarvoor is de toestemming van de moeder vereist. Blokkeert de moeder dat, wat nogal eens gebeurt bij scheiding, dan leidt dat vaak tot problemen, hetgeen niet in het belang van het kind wordt geacht.

Behandeling: Dit ininiatiefwetsvoorstel wordt waarschijnlijk pas de verkiezingen van 15.03.2017 behandeld door de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Overgangsrecht: Wordt het wetsvoorstel van kracht, dat geldt dit vooralsnog volgens dit voorstel alleen voor nieuwe situaties.

Verdere informatie: Uiteraard wordt u hierover ook door ons verder op de hoogte gehouden via onze website resp. ons weblog.