VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE PERSONEN- & FAMILIERECHT PRAKTIJK # FAMILY MEDIATION

Het personen-, familie- en erfrecht (PFE) is een uitgebreid rechtsgebied. Ook Europees/internationaal zijn er veel regelingen en verdragen. ‘Family life’ (gezinsleven) speelt een belangrijke rol in wetgeving en rechtspraak. Verder is het (Nederlands) internationaal privaatrecht geregeld van belang voor het oplossen van problemen binnen het personen- en familierecht. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Het personen- en familierecht omvat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal rechtsprocedures). Vooral het familierecht ondergaat regelmatig wijzigingen. Veel (rechts) zaken brengen onzekerheden, emoties en spanningen mee. Als alternatieve vorm van geschillenbeslechting wordt (family-) mediation steeds belangrijker, ook m.b.t. kinderen.

Onze familierechtadvocaten hebben de juridische, financiële en fiscale expertise om met u wenselijke oplossingen te realiseren op o.a. de volgende deelgebieden:

 • echtscheiding – vechtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • einde andere vormen van samenleving – samenlevingscontract
 • voorlopige voorzieningen
 • ouderschapsplan, co-ouderschap, ouderlijk gezag, meer- oudergezag, omgangsregelingen
 • jeugdrecht, ondertoezichtstelling (OTS) – uithuisplaatsing (UHP)
 • bijzonder curatorschap minderjarigen
 • vaderschap: ontkenning, erkenning met / zonder gezag
 • naamswijziging: voornaam – achternaam.
 • mediation, family mediation, scheidingsbemiddeling
 • kinderalimentatie & partneralimentatie, LBIO
 • huwelijksvermogensrecht, verdeling gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, periodieke en finale verrekenbedingen
 • ondernemer & alimentatie – huwelijksvermogensrecht  –  pensioen
 • eigen huis, hypotheekrenteaftrek, verhuisregeling, bijleenregeling, fiscaal partnerschap
 • adoptie
 • (ouderdoms)pensioen: verevening, conversie, afstand
 • internationaal recht, Europees recht, Internationaal PrivaatRecht (IPR)
 • procesrecht, conservatoir & executoriaal beslag, bewijsbeslag

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat – registermediator (Mfn & vFAS) contactpersoon jeugdzaken: mr. D. van den Bout-Kuhlmann, advocaat – registermediator, bijzonder curator

Infodocument ´advocaat en scheiding´ Contact