VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE PRAKTIJK: Intellectueel Eigendom – IE (nationaal, internationaal, Europees)

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden is een gespecialiseerd advocatenkantoor, actief werkzaam voor ondernemingen en particulieren op het gebied van intellectueel eigendom, in het bijzonder op de deelgebieden auteursrecht, kwekersrecht, merkrecht, tekeningen- & modellenrecht en handelsnaamrecht, zowel nationaal alsook internationaal resp. binnen de Europese Unie.

Wij denken mee, hebben expertise, adviseren, begeleiden en procederen, nationaal, internationaal resp. binnen de Europese Unie, over intellectuele eigendomsrechten, m.n. op de hiervoor genoemde deelgebieden. Ook zijn wij behulpzaam bij het vervaardigen van velerlei contracten, zoals samenwerkingscontracten, licentiecontracten, exploitatie- en andere contracten.

Verder houdt ons kantoor zich actief bezig met het deponeren, beschermen, bewaken en begeleiden via IE-portfolio’s van met name kwekersrechten en merkrechten. Oppositieprocedures en gerechtelijke procedures worden gevoerd in geval van inbreuken op intellectuele eigendommen, onrechtmatige (slaafse) nabootsingen en/of andere onrechtmatige of contractuele conflicten binnen en buiten Nederland, uiteraard ook binnen de Europese Unie.

Waar nodig maken wij gebruik van een uitgebreid internationaal netwerk van gespeciali-seerde advocaten en IE-deskundigen in het buitenland.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring, ook procesrechtelijk en m.b.t. second opinions, op onze volgende IE-deelgebieden:

  • kwekersrecht
  • merkrecht
  • tekeningen- & modellenrecht
  • auteursrecht
  • handelsnaamrecht
  • IE-mediation
  • deponeren, begeleiden, beschermen, bewaken en handhaven IE-rechten
  • oppositieprocedures (merkrecht), gerechtelijke procedures, bewijs- en beslagprocedures
  • Internationaal recht, EUrecht, Internationaal PrivaatRecht (IPR)

contactpersoon: mr. T. van den Bout, advocaat – registermediator, IE-gemachtigde

Infodocument: ‘advocaat en IErecht’ Contact