VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE PRAKTIJK: internationaal familierecht

Geregeld komen allerlei Europese, andere internationale resp. internationaal privaatrechtelijke vraag-stukken en problemen aan de orde bij zaken of in het kader van het oplossen van problemen en/of geschillen met betrekking tot internationaal familierecht, zoals aangaande personenrecht, echtscheiding, gezag en contact / omgang, ouderschapsplan, kinder- en/of partneralimentatie, verdeling c.q. afwikkeling van huwelijksgemeenschappen, huwelijkse voorwaarden, pensioenrechten, enz. Dat vergt veelal uitgebreide en bijzondere kennis en ervaring op velerlei gebieden van internationaal (privaat)recht.

Een gespecialiseerde familierecht-advocaat verleent u niet alleen eenzijdig rechtsbijstand in het kader van geschillen op (mede) die gebieden van internationaal familierecht, die via de rechter tot oplossing moeten worden gebracht. Ook als gespecialiseerde familierecht mediator / family mediator staat die advocaat beide partijen bij door hen te informeren, door te bemiddelen en hen te begeleiden naar een wederzijds aanvaardbare totaaloplossing, dus ook voor alle daarbij betrokken financiële, fiscale  en overige kwesties, indien en voor zover die daarbij aan de orde (kunnen) komen.

De uiteindelijk met elkaar bereikte totaaloplossing wordt daarna schriftelijk vastgelegd in een gemeenschappelijk convenant, dat indien nodig of gewenst vervolgens door de familierecht-advocaat & family mediator dan met een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank, waarna in beginsel binnen korte tijd de rechterlijke beschikking kan worden afgegeven, waarin veelal de inhoud van het convenant wordt overgenomen en (bij voorraad) uitvoerbaar verklaard.

Aldus is alles in één hand. En dat werkt natuurlijk tijd- en kostenbesparend. Maar ook andere situaties zijn denkbaar, m.n. wanneer de conflicten niet samen kunnen worden opgelost, wat weer vaak samenhangt met andere daarbij conflicten van familierechtelijke aard. Dan zal helaas de rechter om een beslissing moeten worden gevraagd, wat lang kan duren, een hoop geld kost en meestal ook veel emoties en ruzies meebrengt.

Kortom, een goede gespecialiseerde familierecht-advocaat, annex family mediator, die (ook) goed thuis is in en de nodige ervaring heeft op velerlei gebieden van internationaal familierecht, kan ook dan goud waard zijn en als professional deskundige hulp bieden bij allerhande problemen daaromtrent.

EXPERTISE deelgebieden Internationaal familierecht:

  • verordeningen, etc. Europese Unie
  • bilaterale en multilaterale verdragen
  • internationaal privaatrecht
  • internationale kinderontvoering

contactpersoon: mr. D. van den Bout-Kuhlmann, advocaat, mediator, bijzonder curator

Special infodocument Contact