VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

DE PRAKTIJK: kind en ouders

Ruzies, frustraties en emoties: een scheiding is meestal een moeilijke periode, vooral ook voor kinderen. Ouders willen hen natuurlijk die ellende besparen. Maar ook de kinderen ontkomen vaak niet aan de impact van het scheidingsproces. Ouders hebben dan ook samen over hun verdere verzorging en opvoeding te beslissen. De relatie met de (ex)-partner gaat verder als ouderrelatie met betrekking tot de kinderen en moet goed worden geregeld.

Ouderlijk gezag en ouderschap na scheiden: Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elke minderjarige (jonger dan achttien jaar) staat volgens de wet onder gezag van een of meer volwassenen. Tijdens de scheiding moet het ouderschap voor de toekomst worden geregeld en ingevuld, m.n. de verdeling van de zorg, de opvoeding en het contact/ de omgang maar ook de kinderalimentatie en de te verstrekken informatie en te realiseren consultatie over de kinderen.

Co-ouderschap: Steeds vaker kiezen gezinnen voor een vorm van co-ouderschap, waarbij de verzorging en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij elke vorm van co-ouderschap verblijven de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en constructief over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan:  Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk tijdens de echt-scheidngsprocedure. Kinderen hebben in beginsel recht en belang om contact te hou-den met hun beide ouders. De afspraken in het ouderschapsplan of als die redelijker-wijs niet mogelijk blijken de regeling door de rechter waarborgen dit recht. Een ouder-schapsplan dient in elk geval te regelen: het hoofdverblijf van het kind, de verdeling van de dagelijkse zorg, de opvoeding en het contact, de communicatie en het overleg, de verdeling van de kosten voor de kinderen (kinderalimentatie).

Expertise deelgebieden:

 • jeugdrecht – kinderrechter – bijzonder curatorschap
 • ouderschapsplan 
 • kinderbijdrage – kinderalimentatie: berekenen – vaststellen – wijzigen
 • gezagsvoorzieningen # gedragsvoorzieningen
 • gezamenlijk ouderlijkgezag – co-ouderschap – eenhoofdig ouderlijk gezag – 
 • meer oudergezag
 • verdeling zorgregeling – omgang – omgangsregeling
 • ondertoezichtstelling OTS – gezinsvoogd – uithuisplaatsing UHP – pleeggezin
 • vaderschap: erkenning – ontkenning – DNA onderzoek
 • adoptie
 • (internationale) kinderontvoering

contactpersoon: mr. D. van den Bout-Kuhlmann, advocaat, registermediator, bijzonder curator

Wilt u meer weten? Download dan nu ons speciale infodocument:

Advocaat + kind en ouders Contact