VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

TARIEVEN GESPECIALISEERDE EN ALGEMENE PRAKTIJK

VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden is een gespecialiseerd advocaten- en mediationkantoor  op de werkterreinen personen- & familierecht, erfrecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht, tevens werkzaam in de algemene praktijk. Het uurtarief is afhankelijk van het rechtsgebied en de behandelend advocaat, de benodigde ervaring, specialisatie en het belang van de zaak. Met  betrekking tot het deponeren, beschermen en bewaken van kwekersrechten en merkrechten gelden specifieke tarieven. Ook in incassozaken wordt een apart tarief gehanteerd. Tijdens het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over het geldende uurtarief, de specifieke tarieven en de bijkomende kosten. In voorkomende gevallen kunnen afspraken op maat worden gemaakt.

Het 1e half uur is gratis.

Toevoegingszaken: Onder bepaalde voorwaarden kunnen cliënten in aanmerking komen voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), waarbij de hoogte van uw inkomen en vermogen van belang is. Ons kantoor vraagt de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, die daarna beoordeelt of aan de betrokken cliënt een toevoeging wordt verleend. Rekening moet echter wel worden gehouden met een door de Raad voor  Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage die per zaak kan oplopen tot bijna een bedrag van € 800,00, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zie voor meer informatie verder  www.rechtsbijstand.nl

Rechtsbijstandsverzekering: Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan heeft op basis van recente rechtspraak recht op  vrije keuze van uw advocaat, die daaromtrent dan in overleg treedt met de betrokken rechtsbijstandverzekeraar.

Vaste prijs: In mediationzaken en in andere zaken, die zich daarvoor lenen, kan ook rechtsbijstand worden verleend tegen een vooraf af te spreken vaste prijs (fixed price/fee).

Intellectueel Eigendom: Speciale vaste tarieven worden gehanteerd voor deponering, inschrijving, begeleiding en bewaking  van merkrechten, tekeningen- & modellenrecht  en kwekersrechten.

* kwekersrecht Tarieven, kosten, etc. worden op aanvraag toegezonden.
* merkrecht Tarieven, kosten, etc. worden op aanvraag toegezonden.
* modellenrecht Tarieven, kosten, etc. worden op aanvraag toegezonden.

Incasso: Ook in incassozaken worden speciale vaste tarieven gehanteerd, die op verzoek worden verstrekt.