VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

11 / 09 / 2019

Op vrijdag 13-09-2019 wordt weer de jaarlijkse Dag van de Scheiding georganiseerd. Omdat steeds meer (echt)scheidingen plaatsvinden was dit destijds voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) aanleiding om jaarlijks een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van des-kundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’, met als uit-eindelijk doel: het verbeteren van het proces rondom (echt)scheidingen, opdat steeds meer (ex-) partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan, ook in verband met de eventuele kinderen.

Ook ons kantoor: Van den Bout (familierecht)advocaten-registermedia-tors  aangesloten bij de vFAS, verleent daaraan medewerking. In een vrij-blijvend gratis half uur – gesprek kunt u kennis maken met een vFAS advo-caat | registermediator en informatie krijgen over scheiden en de financiële en overige gevolgen ervan, uiteraard ook met betrekking tot de gevolgen voor de kinderen, indien van toepassing, zoals o.m. het ouderschapsplan, het gezag, het hoofdverblijf, de (verdeling van de) zorgregeling en de kinderalimentatie.

Zie verder ook de vFAS website: www.verder-online.nl