VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

20 / 04 / 2020

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt weer belangrijke veranderingen. Werkgevers betalen daardoor een lagere WW-premie voor werknemer met een vast arbeidscontract dan met een tijdelijk contact. Oproepkrachten en payroll werknemers krijgen een betere rechtspositie en meer zekerheid op werk en inkomen. Nieuw is ook de zgn. ‘cumulatiegrond’ als ontslaggrond via de kantonrechter, die een extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen tot 50% van de transitievergoeding. Ingaande 2020 kunnen 3 tijdelijke contracten in max. 3 jaar worden afgesloten. En oproepkrachten moeten na 12 maanden een aanbod krijgen voor een vast aantal uren. Dat alles met als doel het verschil tussen vaste en flexibele contacten kleiner te maken.