VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

11 / 02 / 2020

Wet herziening partneralimentatie per 01-01-2020

Deze wet bepaalt dat ingaande 01-01-2020 de duur van de partneralimen-tatie is gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, behoudens uitzonderingssituaties:

=> Bij huwelijken met kinderen, die nog geen 12 jaar oud zijn, loopt de duur van de partneralimentatie door totdat het jongste kind 12 jaar oud wordt, maar tot maximaal 12 jaar.

=> bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar  de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de alimen-tatieduur verlengd totdat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, echter tot maximaal 10 jaar;

=> bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren op of vóór 01-01-1970 en pas na 10 jaar de AOW-gerechtig-de leeftijd bereikt, bedraagt de alimentatieduur 10 jaar.  

Overigens kan de rechter de alimentatieduur verlengen, indien feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen. (Hardheidsclausule). 

Overgangsrecht: Deze nieuwe wetsregels m.b.t. tot de alimentatieduur gelden voor echtscheidingsprocedures, waarin het verzoekschrift op of na 01-01-2020 bij de rechter zijn ingediend.

Meer informatie? Neem direct contact op met één van onze familierecht advocaten: telefoon: 070-335.10.13 of e-mail: [email protected]