VAN DEN BOUT advocaten, mediators & IE-gemachtigden te Voorburg-Leidschendam, regio Den Haag, gespecialiseerd in familierecht, mediation, arbeidsrecht en intellectueel eigendom.

9 / 11 / 2016

De bedragen aan kinderalimentatie en partneralimentatie dienen op grond van de wet elk jaar te worden geïndexeerd en worden vanaf 1 januari 2017 van rechtswege automatisch met 2,1% verhoogd.  Dit geldt voor zowel de door de rechter vastgestelde alimentatie alsook voor de in onderling overleg vastgestelde alimentatie. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil blijft. Van de wettelijke indexering kan uitsluitend worden afgeweken als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde dit samen schriftelijk zijn overeengekomen bij convenant of ouderschapsplan dan wel via een gerechtelijke procedure. Via het LBIO (www.lbio.nl) kan de inning ervan worden gerealiseerd tot 6 maanden achterstand. Langduriger achterstand kan via de deurwaarder worden ingevorderd.